Sözlükte "kayyum" ne demek?

1. cami hademesi.
2. Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimsekayyum

Kayyum ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Trustee, curator) Arapçası "kayyim". Belirli durumlarda bir malı yönetmek veya bir işi görmek üzere hakim tarafından görevlendirilen kişi. Genel olarak "mütevelli" anlamında. Mahkeme tarafından kayyum tayini Medeni Kanunumuzda düzenlenmiştir (MK. m. 353, 422) Kayyum tayini yasal olabildiği gibi, isteğe bağlı da olabilir.